ร้านกาแฟ “BRYDE’S WHALE”

ใช้เวลาพักผ่อนไปกับเครื่องดื่มรสชาติเข้มข้น ที่ Bryde’s Whale Café
ให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.