ห้องประชุม

  • Fin & Blue Whale (10m. x 31 m.)
  • Fin Whale (10m. x 13m.)
  • Blue Whale (10m. x 18 m.)

ห้องประชุมห้องประชุมที่โรงแรมแอททีบูทีค
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุดถึง 300 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทั้งยังรองรับ งานแต่งงานและงานเลี้ยงรับรองต่างๆ ทั้งแบบในห้องประชุมและระเบียงริมทะเลได้อีกด้วย

Complimentary Equipment :
Flipchart with Markers Microphone with Public Address
System VCD/ DVD/ CD player
Built-in LCD Projection Screen and Projector