โซนสำหรับเด็ก

โซนที่จัดไว้สำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1
พร้อมของเล่นสำหรับเด็กๆมากมาย
เปิดให้บริการตั้งแต่ : 08.00-23.00 น.